Mad Designer at work

Daniels Advocatuur zal met ingang van 01 januari 2023 ophouden te bestaan in verband met de pensionering van mr. J.B.R. Daniels.

Daniels Advocatuur zal met ingang van 01 januari 2023 ophouden te bestaan in verband met de pensionering van mr. J.B.R. Daniels.

Zowel het telefoonnummer ( 026 3516190) als het kantooradres komt per die datum te vervallen. Voor eventuele vragen m.b.t. ‘oude dossiers’ kan nadien contact worden opgenomen met 06 48509976  (Jan Daniels)

Het mailadres info@daniels-advocatuur.nl zal nog tot en met februari 2023 worden aangehouden voor eventuele berichten.

Vanaf 01 januari zal mr. Daniels nog wel actief blijven als zakelijk juridisch adviseur enkel en alleen op het terrein van het arbeidsrecht, onder de naam Daniels Arbeidsrecht, bereikbaar onder telefoonnummer 06 48509976 (mailadres volgt)